English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Aktuelnosti

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 61 gostiju na mreži

Aktuelnosti

Odluke i zapisnik sa VI vanredne sednice skupštine akcionara

 

Vanredna VI sednica skupštine akcionara održana je 26.10.2018.

 

Zapisnik sa VI vandredne
skupštine akcionara

Odluke sa VI vandredne
skupštine akcionara 

 

Poziv za VI vanrednu sednicu Skupštine Društva

 

Saziva se VI vanredna sednica Skupštine Društva koja će se održati 26.10.2018 u 11h u direkciji u ulici Triše Kaclerovića 27l, Beograd.

 


Poziv za VI vanrednu
sednicu Skupštine Društva

Odluke sa XVI redovne sednice Skupštine društva

 

Odluke sa XVI redovne sednice
Skupštine društva

Odluka o usvajanju
FI 2017

Izjava o pokriću gubitka
za 2017

Zapisnik sa XVI redovne sednice
Skupštine Akcionara

DANA 27.02.2018.god.probijen je optočni tunel na Brani Arilje - profil Svračkovo

 

Kompanija „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ ad je na projektu izgradnje brane i akumulacije „Arilje-profil Svračakovo“ tokom 2017. i u prva dva meseca 2018.godine izvela radove na probijanju optočnog tunela i temeljnog ispusta.

Ovi radovi su veoma značajni sa aspekta pripreme za nastavak radova ( iskop za branu, nasipanje brane, izgradnja vodozahvatne kule, i dr. ) i konačan završetak projekta.

Optočni tunel, čija je funkcija da omogući radove na iskopu i nasipanju tela brane ( skretanjem reke ) je dužine 245m, prečnika iskopa 9,50m je zaključno sa februarom 2018.godine iskopan u komplet dužini i u visini od 6m ( po vertikali ). Ostalo je u toku prvih par meseci 2018.godine da se dokopa donji deo tunela ( visinski oko 3,5m ) kako bi iskop bio završen u punom profilu. Nakon završenog iskopa pristupiće se radovima na betoniranju obloge tunela u debljini od 50 cm.

Temeljni ispust, je iskopan u punom profilu, u dužini od 195 m..Ukupna dužina tunela temeljnog ispusta je 203m. Iskop se izvodi i sa uzvodne i sa nizvodne straen. Planirani završetak radova na iskopu temeljnog ispusta je do kraja aprila 2018.godine. Nakon toga će se pristupiti radovima na betoniranju obloge u debljini od 30 cm, odnosno svetli otvor temeljnog ispusta će biti prečnika 2m.

 

Još članaka...

Stranica 1 od 4

Početak
Prethodna stranica
1