Brana Kissir

U toku je tehnički prijem brane Kissir u Alžiru.