Serbian
image image image image
Kissir The dam was constructed on river Kissir at north-east part of Algeria, near the city of JIJEL, about 1 km from the Mediteranean coast. Purpose of the dam is water supply to city of Jijel and irrigation of coastal region. 
Prvonek  
Storage reservoir „Prvonek“ will provide drinking water to Vranjska Banja,Vranje, Bujanovac, Preševo.
Dam Sarrath The dam was constructed on river SARRATH in west part of Tunisia, near the town of EL KEF and it will be used for water supply and irrigation of region of Boughanem and Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Sewer INTERCEPTOR, Usce-Veliko Selo, is designed as solution for collection and transfer of waste water and part of rain water from central sewerage system of Belgrade, including Novi Beograd and Zemun. Waste water will be collected and transferred downstream from the city to river Danube.  
News

Search

News

Who is online

We have 66 guests online

News

Odluke i zapisnik sa VI vanredne sednice skupštine akcionara

There are no translations available.

 

Vanredna VI sednica skupštine akcionara održana je 26.10.2018.

 

Zapisnik sa VI vandredne
skupštine akcionara

Odluke sa VI vandredne
skupštine akcionara 

 

Poziv za VI vanrednu sednicu Skupštine Društva

There are no translations available.

 

Saziva se VI vanredna sednica Skupštine Društva koja će se održati 26.10.2018 u 11h u direkciji u ulici Triše Kaclerovića 27l, Beograd.

 


Poziv za VI vanrednu
sednicu Skupštine Društva

Odluke sa XVI redovne sednice Skupštine društva

There are no translations available.

 

Odluke sa XVI redovne sednice
Skupštine društva

Odluka o usvajanju
FI 2017

Izjava o pokriću gubitka
za 2017

Zapisnik sa XVI redovne sednice
Skupštine Akcionara

DANA 27.02.2018.god.probijen je optočni tunel na Brani Arilje - profil Svračkovo

There are no translations available.

 

Kompanija „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ ad je na projektu izgradnje brane i akumulacije „Arilje-profil Svračakovo“ tokom 2017. i u prva dva meseca 2018.godine izvela radove na probijanju optočnog tunela i temeljnog ispusta.

Ovi radovi su veoma značajni sa aspekta pripreme za nastavak radova ( iskop za branu, nasipanje brane, izgradnja vodozahvatne kule, i dr. ) i konačan završetak projekta.

Optočni tunel, čija je funkcija da omogući radove na iskopu i nasipanju tela brane ( skretanjem reke ) je dužine 245m, prečnika iskopa 9,50m je zaključno sa februarom 2018.godine iskopan u komplet dužini i u visini od 6m ( po vertikali ). Ostalo je u toku prvih par meseci 2018.godine da se dokopa donji deo tunela ( visinski oko 3,5m ) kako bi iskop bio završen u punom profilu. Nakon završenog iskopa pristupiće se radovima na betoniranju obloge tunela u debljini od 50 cm.

Temeljni ispust, je iskopan u punom profilu, u dužini od 195 m..Ukupna dužina tunela temeljnog ispusta je 203m. Iskop se izvodi i sa uzvodne i sa nizvodne straen. Planirani završetak radova na iskopu temeljnog ispusta je do kraja aprila 2018.godine. Nakon toga će se pristupiti radovima na betoniranju obloge u debljini od 30 cm, odnosno svetli otvor temeljnog ispusta će biti prečnika 2m.

 

Završetak izmeštanja reke Kolubare – II Faza

There are no translations available.

 

Razvoj RB Kolubara u centralnom delu Kolubarskog basena sa ciljem otvaranja novih površinskih kopova, a samim tim i stabilnim snadbevanjem termo elektrana ugljem i održavanjem stabilnim elektro energetskog sistema Republike Srbije, zahteva blagovremenu regulaciju i izmeštanje rečnih tokova koji se nalaze eksploatacionom području budućih površinskih kopova.

Read more...

Obeležavanje 70 godina od osnivanja preduzeća

There are no translations available.

 

Hidrotehnika – Hidroenergetika a.d. obeležila je 70 godina rada. U svečanoj sali Građevinskog fakulteta, 16.12.2016. organizovano je druženje zaposlenih, penzionera, poslovnih partnera, uz kratko potsećanje na sve poduhvate I objekte koje je Hidrotehnika izgradila. Tom prilikom uručen je I poklon hidrauličkoj laboratoriji građevinskog fakulteta , dve pumpe koje će se koristiti u praktičnim vežbama novih generacija studenata, budućih građevinskih inženjera.

 

Read more...

More Articles...

Page 1 of 3

Start
Prev
1