English (United Kingdom)
image image image image
Kissir Brana je izgrađena na reci Kissir na severoistoku Alžira  u blizini grada JIJEL, približno 1 km od obale Mediterana.Namena brane je snabdevanje vodom grada Jijel i navodnjavanje priobalnog područja.
Prvonek
Akumulacija Prvonek služi za snabdevanje pitkom vodom Vranjske Banje,Vranja, Bujanovca, Preševa. 
Brana Sarrath Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Kolektor INTERCEPTOR Ušće-Veliko Selo je predviđen kao rešenje za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda i dela atmosferskih voda iz centralnog beogradskog kanalizacionog sistema, uključujući Novi Beograd i Zemun, koje bi se prikupljale i odvodile nizvodno od grada u Dunav.
Ostali objekti Industrijski radovi

Pretraga

Aktuelnosti

Ko je trenutno online?

Imamo 50 gostiju na mreži

Industrijski radovi - Stranica 3

Silos za žito - Bengazi, Libija 

Kapacitet

30.000 t

Broj komora

8

Prečnik komora

7m

Komore silosa su betonirane pomoću klizne oplate od po 6 segmenata. Ostale važne strukture: utovarne i istovarne komore, vaga, šahte, stambeni objekti za osoblje.

Vreme izgradnje

1974-1976

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - Tobruk, Libija 

Kapacitet

10.000 t

Broj komora

8

Prečnik komore

7 m

Visina

42 m

Vreme izgradnje

1974-1977

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - El Abiar, Libija 

Kapacitet

20.000 t

Broj komora

18 (2x9)

Visina

39 m

Vreme izgradnje

1975-1977

Investitor

Ministarstvo poljoprivrede-Bengazi,Libija

Silos za žito - Svani i Hašani ,Libija 

Kapacitet

30.000 t (Svani)

30.000 t (Hašani)

Proširenje kapaciteta silosa u Hašaniju za dodatnih

10.000 t

Elektroinstalacija na oba silosa, izgradnja puteva, parkinga, stambenih i administrativnih objekata

Vreme izgradnje

1979-1981

Investitor

Ministarstvo za stambenu izgradnju, Tripoli